Poradnia dziecka - Gdańsk

PORADNIA DZIECKA ZDROWEGO

Organizacja szczepień w okresie stanu epidemicznego

Ze względu na stan epidemiczny na terenie całego kraju przebieg wizyty szczepiennej będzie inny niż dotychczas.
Do przychodni może zgłosić się z dzieckiem tylko jeden z rodziców ubrany w maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.
Wizyta musi być przeprowadzona w najkrótszym możliwym czasie.
Rodzice dzieci proszeni są o zapoznanie się w domu z treścią oświadczenia o stanie zdrowia rodziny i dziecka.

Będzie ono przekazane w przychodni do podpisania i ma na celu potwierdzenie danych z wywiadu epidemiologicznego.

Gdyby pytania z oświadczenia wzbudzały wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia możliwości zaszczepienia dziecka.


Podczas wejścia do przychodni będzie mierzona temperatura ciała rodzica i dziecka termometrem bezdotykowym.
Następnie zostanie przeprowadzone badanie pielęgniarki i lekarza a po zakwalifikowaniu dziecka odbędzie się szczepienie.


Wszelkie pytania na temat rozwoju dziecka,sposobu karmienia i innych problemów będzie można dodatkowo zadać przez telefon w ramach teleporady już po opuszczeniu przychodni.
W poradni nie będzie możliwości kontaktu z żadnymi postronnymi osobami.

Personel medyczny będzie  zabezpieczony w środki ochrony osobistej a po każdej wizycie będzie przeprowadzana bieżąca dezynfekcja powierzchni i przedmiotów.


Szczepienia są wykonywane wg. codziennie aktualizowanego grafiku.


Treść oświadczenia:


Oświadczenie


1.W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam kontaktu z osobami powracającymi z zagranicy, będącymi w kwarantannie ani pod nadzorem epidemicznym.


2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam kontaktu z żadną osobą wykazującą objawy infekcji dróg oddechowych: katar, kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, bóle mięśniowe.


3. W ciągu ostatnich 14 dni przebywałam w domu z dzieckiem i nie miałam kontaktu z innymi osobami.


4. W chwili obecnej ja ani moje dziecko nie ma objawów chorobowych podanych powyżej.


5.Temperatura ciała kontrolowana w domu jest w normie i nie przekracza 36,6 st. C u mnie ani  37 st. C u dziecka.


6. Zgłaszam się dobrowolnie w celu zaszczepienia dziecka zdając sobie sprawę z większego zagrożenia wynikającego z możliwości kontaktu z osobami bezobjawowymi które mogą być zarażone  wirusem SARS - Cov19._________________________________________________________________________________________________


SZCZEPIENIA

Szczepienia dzieci odbywają się w Punkcie Szczepień w wyznaczonych godzinach dla dzieci zdrowych, po uprzedniej rejestracji i badaniu lekarskim.

Godziny szczepień: codziennie 12:00-14:00, wtorek i czwartek 16:00-18:00

Punkt szczepień prowadzi pielęgniarka: Dorota Krupa

Szczepienia dzieci do lat 6-ciu odbywają się w obecności rodziców.

Dzieci starsze mogą być szczepione w obecności opiekuna, jeżeli dostarczy on zgodę na szczepienie podpisaną przez rodziców. Druk zgody do pobrania w przychodni.

Przypominamy o obowiązkowych szczepieniach dzieci z roczników:

  • 2002 - tężec-błonica
  • 2007 - tężec-błonica-krztusiec
  • 2011 - odra-świnka-różyczka
  • 2015 - tężec-błonica-krztusiec-poilo-odra-świnka-różyczka

Informacje o szczepieniach można znaleźć na stronie internetowej: www.szczepienia.pl

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne, natomiast szczepienia zalecane są płatne a ceny szczepionek są podane poniżej:

Szczepionka Cena
INFANRIX IPV+Hib (5w1) 145,00
PENTAXIM (5w1) 140,00
INFANRIX HEXA (6w1) 205,00
VARILRIX (ospa)  230,00
ROTARIX (rotawirus) 310,00
NIMENRIX (meningokogi)
190,00
ENGERIX B 20mg (WZW B)  65,00
HAVRIX Junior (WZW A) 120,00
HAVRIX ADULT (WZW A) 190,00
TWINRIX ADULT (WZW A+B) 200,00
PREVENAR (pneumokoki) 280,00
TĘŻĘC
25,00

BILANSE

Badania bilansowe dzieci w 2, 4 ,6 roku życia są wykonywane w godzinach dzieci zdrowych.

Dzieci starsze w wieku 10,14,16 lat mogą zgłaszać się na badania profilaktyczne we wszystkich godzinach pracy przychodni .Obecność rodziców podczas badań profilaktycznych jest obligatoryjna.

PATRONAŻE

Wizyty patronażowe położnej środowiskowej u noworodków są wykonywane w domu pacjenta po uprzednim zgłoszeniu w rejestracji.

Wizyty patronażowe lekarskie odbywają się w przychodni w 3 tygodniu życia dziecka ,rejestracja do Poradni Dziecka zdrowego z 7-dniowym wyprzedzeniem.


Upoważnienie

Do pobrania - druk upoważnienia do obecności innej niż OPIEKUN PRAWNY osoby przy badaniach małoletniego

Pobierz upoważnienie.pdf